Napíšte M. Boháčovi
Zobraziť menu Skryť menu
M. BOHÁČ
Aesthetic + Surgery
Osobnost - Martin Boháč

OSOBNOSŤ

Surgeon by Métier. Artist at Heart.

Chirurg povolaním, umelec srdcom, doc. MUDr. Martin Boháč, PhD. MPH MHA Febopras je plastický chirurg s dôveryhodným renomé.

Bohaté profesionálne zručnosti získal na Slovensku, v Rakúsku, Švajčiarsku, USA, Nemecku, ČR, Taiwane, Taliansku a Jordánsku.

 
 
Martin Boháč
M. Boháč / Osobnosť
Martin Boháč
 
 

M. Boháč pôsobí ako odborník v oblasti estetickej a rekonštrukčnej chirurgie na privátnych klinikách v Bratislave, Prahe, Viedni.

Kredibilné medzinárodné profilovanie nadobúda vedeckým výskumom, publikáciami aj odbornými prednáškami po celom svete.

M. Boháč / Osobnosť

Majstrovstvo plastickej chirurgie manifestuje v umení stvárňovania krásy, súladnom progrese a vytváraní hodnôt.

Je ne cherche pas, je trouve. 'Nehľadám, nachádzam.'
P. Picasso

 
 
Martin Boháč
Vzdelanie The Art of Surgery - Martin Boháč

VZDELANIE

The Art of Surgery

2018

— titul doc.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; téma: Využitie prvkov regeneratívnej medicíny v plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgii.

2018

— titul MPH
(Master of Public Health)


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve.

2015 — 2016

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, špecializačný odbor Chirurgia prsníka.

2015

— titul MHA
(Master of Health Administration)


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Administrácia vo verejnom zdravotníctve.

 
 

2014

— titul FEBOPRAS
(Fellow of European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery)


Prestížna európska atestačná skúška z plastickej chirurgie.

2014

— titul PhD.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; téma: Tukové tkanivo ako zdroj kmeňových buniek pre regeneratívnu medicínu.

2002 — 2021

Zahraničné študijné pobyty na klinikách v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku, Japonsku, Taiwane, USA, Maďarsku, Čechách a Taliansku.

2002 — 2008

— titul MUDr.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Všeobecné lekárstvo, červený diplom.

Chirurgia: Sculpting The Beauty - Martin Boháč

CHIRURGIA

Sculpting the Beauty

Ženská krása je nekonečnou inšpiráciou v umení. Mojím plátnom je ľudské telo a kreačným nástrojom skalpel.
— M. Boháč
PÔSOBENIE Proficiency + Finesse  - Martin Boháč

PÔSOBENIE

Proficiency + Finesse

2016 — súčasnosť

Garant pre plastickú chirurgiu vo svojich súkromných zdravotných zariadeniach.

2016 — súčasnosť

Súdny znalec v odbore plastická chirurgia, vymenovaný na Ministerstve spravodlivosti SR. Práca pre súdno-znalecký ústav Forensic.

2016 — súčasnosť

Člen tímu Centra chirurgie prsníka na Národnom Onkologickom Ústave v Bratislave.

2014 — súčasnosť

Zakladajúci člen tímu Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu. Vedecký sekretár.

 
 

2014

Humanitárna misia ISAPS LEAP v Jordánsku.

2008 — súčasnosť

Zakladateľ občianskeho združenia MAMMA FEMININA; osveta v oblasti rekonštrukcií prsníka po prekonaní rakoviny.

2008 — súčasnosť

Pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

2008 — 2018

Plastický chirurg na Klinike plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LFUK, SZU a UNB, Bratislava.

UMENSTVO - Martin Boháč
Som estét. Krása v rôznych formách ma baví. Jej vnímanie prenášam do plastickej chirurgie. Stvárňujem esprit estetičnosti.
— M. Boháč

VÝSKUM

Science Meets Artistry

Výskum - Martin Boháč

2008 — súčasnosť

Využitie prvkov regeneratívnej medicíny v plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgii. Svetovo unikátny vedecký výskum realizovaný v spolupráci s experimentálnym ústavom SAV.

Viac

VÍZIA

Medical Mastermind Forum

Mojou víziou je odborná medicínska spoločnosť so srdcom, s eminentnou funkciou vytvárania hodnôt, ktoré robia svet krajším.
— M. Boháč

Zákroky